Privacy Policy

WEBSITEPRIVACYBELEID JAGUAR LAND ROVER

1. WAT U KUNT VERWACHTEN BIJ HET LEZEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Jaguar Land Rover is wereldwijd een toonaangevende producent van kwaliteitsauto's. Innovatie en ontwerp anticiperen op de behoeften van onze klanten en overtreffen hun verwachtingen - zo ontstaan onvergetelijke ervaringen. Kwaliteit en voortreffelijkheid zijn onze kenmerken. Zorgen voor onze klanten komt op de eerste plaats.

Wij respecteren de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken die wij van onze websites ontvangen en stellen wij u op de hoogte van uw rechten ter bescherming van uw gegevens.

Wij zorgen ook dat u te horen krijgt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in dit beleid. Wij laten u weten wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, zodat u de tijd kunt nemen om het door te lezen als het is sinds uw laatste bezoek is veranderd.Laatste update privacybeleid: 9 mei 2018..

2. GEGEVENSBESCHERMING - WAT U MOET WETEN WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN ONZE WEBSITES

1. WIE WIJ ZIJN EN WELKE WEBSITES ONDER DIT PRIVACYBELEID VALLEN

Wie wij zijn: wanneer wij in dit privacybeleid verwijzen naar 'Jaguar Land Rover', 'JLR' 'wij' 'onze' of 'ons', verwijzen wij naar: Jaguar Land Rover Belux N.V., met statutaire zetel: Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen, BTW BE 0456 612 553 RPR Brussel.

Wat onder dit privacybeleid valt: onder dit privacybeleid vallen de geïdentificeerde websites in het Verenigd Koninkrijk, die worden vermeld in de bijlage aan het einde. Voor de duidelijkheid: wanneer u een website van JLR bezoekt die niet onder dit privacybeleid valt, kan deze onder de controle van andere entiteiten van de JLR Group vallen of onder derden die namens onze groep optreden. Wij raden u aan om op de koppeling naar het privacybeleid onder aan de website die u bezoekt te klikken om het privacybeleid te raadplegen.

Contactgegevens Customer Relationship Center: als u contact wilt opnemen met een vraag over websites, vindt u de contactgegevens van het Customer Relationship Center van Jaguar Land Rover op deze webpagina's:

Vragen met betrekking tot Jaguar: https://www.jaguar.be/nl/contact-us/index.html

Vragen met betrekking tot aankopen uit de Jaguar Store: https://shop.jaguar.com/contact/
 

Vragen met betrekking tot aankopen uit de Land Rover Store: https://shop.landrover.com/contact/

Meer over de JLR Group...

Jaguar Land Rover is onderdeel van een groep bedrijven met als moedermaatschappij Jaguar Land Rover Automotive plc. Meer bedrijfsinformatie over Jaguar Land Rover vindt u op onze website op: https://www.jaguarlandrover.com/.

Jaguar Land Rover maakt deel uit van de Tata Group. Meer informatie over de Tata Group en de bedrijven van Tata vindt u hier: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust and http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

 

2. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN VAN ONZE WEBSITES EN WELKE INFORMATIE WIJ UIT ANDERE BRONNEN ONTVANGEN.

Onze websites dienen hoofdzakelijk als informatieportalen om u meer inzicht te geven in onze auto's, producten en diensten. Wij bieden echter ook een aantal websitefuncties die informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden, te worden toegevoegd aan lijsten, evenementen of ervaringen, of wanneer u goederen aanschaft of diensten boekt of aanvraagt.

De belangrijkste manieren waarop wij informatie verzamelen van onze websites:

 • Wanneer u onze websites bezoekt, gebruikt en er interactie mee heeft, bijvoorbeeld om stappen te ondernemen om online beschikbare diensten aan te vragen of te gebruiken waarbij u meer informatie over een evenement of ervaring vindt of waarbij u om andere informatie vraagt;
 • Wanneer u gepersonaliseerde onderdelen van websites bezoekt en onze websites gebruikt als een manier om in contact met ons te komen, als een plek waar u kunt vragen om persoonlijke geheugensteuntjes, informatie over uw auto kunt ontvangen en/of auto-onderhoud kunt aanvragen of andere informatie kunt opvragen die aan u moet worden meegedeeld;
 • Wanneer u informatie verstrekt aan of interactie hebt met vacaturepagina's van Jaguar Land Rover;
 • Wanneer u contact opneemt met ons (via contactgegevens op onze websites) of ons correspondentie stuurt.
 • Wanneer u gebruik maakt van de webchat en interactie heeft met de chat operators.

De informatie kan ook van andere bronnen worden ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • Voertuiggerelateerde gegevens van bronnen van onafhankelijke derden: wanneer u een auto van JLR bezit, kan informatie met betrekking tot u en uw auto (met inbegrip van het voertuigidentificatienummer of VIN) worden gedeeld - voor zover van toepassing binnen ons netwerk van dealers, reparateurs, importeurs, kredietverstrekkers en aanbieders van krediethuurproducten, en worden gebruikt om alle persoonlijke webpagina's die u volgens uw registratie wilt ontvangen, van informatie te voorzien. Welke informatie wordt gedeeld, hangt af van factoren zoals van wie u uw auto hebt gekocht en van de diensten die u bij ons aanvraagt voor de volledige periode van uw autobezit. In paragraaf 4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen) hieronder vindt u meer informatie. Voor meer informatie over autogegevens kunt u terecht op onze aparte voorwaarden en ons privacybeleid voor InControl (hier voor Jaguarr: https://incontrol.jaguar.com hier voor Land Rover: https://incontrol.landrover.com) for more information on vehicle data.
 • Ondersteuningsdiensten van derden: voor de uitvoering van onze websitediensten en om ons toe te staan om relevante dossiers te onderhouden en lopende aanvragen te ondersteunen, kunnen wij gegevens over u of uw website-activiteiten ontvangen van onze groepsmaatschappijen of derden (bijvoorbeeld om betalingen via de website te bevestigen, om de leveringen van bestellingen via websites te traceren, of ter ondersteuning van websiteonderhoud). Meer informatie over onze leverancierscategorieën vindt u in paragraaf 4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen).
 • Apparaatgegevens: onze websites leggen automatisch bepaalde apparaatgegevens vast om uw website-ervaring te optimaliseren (bijvoorbeeld onze website toestaan om automatisch het schermformaat aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt om te surfen op de website). Deze gegevens ondersteunen ook onze website-analyses. Meer informatie over geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies vindt u in ons cookiebeleid, beschikbaar via deze koppeling. this link.
 • Marketinggegevens: uw contactgegevens, marketingvoorkeuren of andere informatie kan met ons worden gedeeld door dealers of andere partners van derden, waarbij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en daarvan passende kennisgeving wordt gedaan. U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. In hoofdstuk 7 (Uw gegevensbeschermingsrechten) vindt u meer informatie hierover.
 • Openbare gegevensbronnen: : wij kunnen gebruikmaken van openbare gegevensbronnen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van websitefunctionaliteit (bijvoorbeeld ter ondersteuning van verificatie of fraudecontroles), en/of om de juistheid te controleren van de gegevens die in ons bezit zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld van tijd tot tijd aan de hand van de DVLA controleren of onze informatie over eigenaars van auto's nog actueel is.

Meer over de persoonsgegevens die JLR rechtstreeks kan ontvangen...

Wij ontvangen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze websites, bijvoorbeeld wanneer u informatie invult op online formulieren of gegevensvelden op onze websites. Wij kunnen ook informatie van u ontvangen via andere online methoden, bijvoorbeeld als u opmerkingen plaatst op onze socialemediapagina's. Dit is de informatie die zichtbaar voor u is en die uw naam, beroep, contactinformatie (bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer), creditcard-/betalingsgegevens, rijbewijsdetails en autogegevens kan bevatten, evenals algemene informatie die u besluit te delen, zoals uw ervaring met producten en diensten van JLR. Tevens ontvangen wij data die u aan ons verstrekt op evenementen en beurzen. Dit kan de volgende data bevatten; e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer.

3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens om service- en informatieverzoeken te beheren en vervullen, om inzicht te krijgen in service-, auto- en websitegebruik en om onze producten en diensten (inclusief onze webservices) zo effectief mogelijk te maken.

Meer over de belangrijkste toepassingen van uw persoonsgegevens en de juridische gronden waarop wij deze baseren…

 

Activiteit: Relevante wettelijke gronden:

Onderhoud en ondersteuning van websitegebruik

Waar u gebruikmaakt van een online service die valt onder onze online Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld aankopen uit de online winkels of het deelnemen aan prijsvragen en wedstrijden), verwerken wij en onze geautoriseerde derden gegevens op een aantal manieren die onze websitediensten ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld de volgende activiteiten omvatten: identiteitsbevestiging, fraude- en verificatiecontroles, levering van diensten, beheer van prijsvragen, wedstrijden, lidmaatschapsaanbiedingen, enquêtes en andere promotionele activiteiten, relevante betalingsprocessen en inningsactiviteiten, klantondersteuning en lopende communicatie over diensten. Wij streven ook naar verbetering van onze dienstverlening en maken daarbij gebruik van gebruikerservaringen om onze interne processen te versterken. Wij laten u bijvoorbeeld weten wanneer u ons belt (onze klantenservicenummers vindt u op onze websites) dat onze gesprekken kunnen worden opgenomen ter ondersteuning van trainings-, controle- en kwaliteitsdoeleinden.

Noodzakelijk voor contract
Noodzakelijk voor contract
Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten

Wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn voor het afsluiten van een contract, geven wij aan welke informatie verplicht is. Mocht u deze gegevens niet willen verstrekken, kan de gevraagde dienst mogelijk niet worden geleverd.

Uw aanvragen beheren

Wij verwerken gegevens bij het beheer van uw aanvragen, ingediend op of via onze websites (bijvoorbeeld waar u een brochure aanvraagt, u aanmeldt om u op de hoogte te houden, of uw gegevens invult op een ander gegevensformulier of gegevensveld op de website). Wij verwerken ook gegevens tijdens het aanbieden en onderhouden van gepersonaliseerde website-ervaringen.

Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten.

Verbetering van de website-ervaring

Wij vullen gegevensvelden op websites vooraf in om uw online ervaring te verbeteren en te stroomlijnen.

Legitieme belangen bij het verbeteren, vereenvoudigen en stroomlijnen van website-ervaringen.

 

 

Intern onderzoek en ontwikkeling

Voor intern onderzoek, ontwikkeling, analyse- en rapportagedoeleinden, bijvoorbeeld om actuele voertuigprestaties te bewaken, trends of prestaties te voorspellen, nieuwe functies, producten en diensten te ontwikkelen of om aantoonbaar te voldoen aan wettelijke vereisten.

Legitieme belangen bij het beoordelen en verbeteren van prestaties, het beheren van naleving van wet- en regelgeving, het meten van trends en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Marketingactiviteiten

Wij vragen uw toestemming om marketingcommunicatie via elektronische middelen (bijvoorbeeld e-mail, sms enzovoort) naar u te verzenden en kunnen uw gegevens delen voor elektronische marketingcommunicatie met ons netwerk van onafhankelijke derden, wanneer u hiervoor toestemming verleent. Wij voldoen ook aan cookieverplichtingen in gevallen waarin wij gebruikmaken van cookies op onze website.

Andere marketingactiviteiten vinden plaats afhankelijk van legitieme belangen. bijvoorbeeld in gevallen waarin wij marketingcommunicatie op maat gebruiken of gerichte marketingberichten via post of social media en andere platforms van derden verzenden; en bestaande klanten informatie geven over vergelijkbare producten en diensten. Om de diensten die wij aanbieden via onze websites te verbeteren, kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om deel te nemen aan onderzoek. Het is volledig aan u of u verkiest mee te doen.

Wij maken gebruik van profileringen en voeren onderzoeks- en analyseactiviteiten uit om onze marketingstrategieën te onderbouwen, om meer inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers,om onze websitereclame te ondersteunen, en om de informatie en functionaliteit van de website en de diensten die wij aanbieden, nog verder te kunnen verbeteren.

Instemmen
Toestemming
Opmerking: wanneer wij op basis van uw toestemming persoonlijke gegevens verzamelen, kunt u uw toestemming om uw gegevens op elk van deze manieren te gebruiken, op elk moment intrekken. In paragraaf 7, Uw toestemming intrekken, vindt u meer informatie hierover. (Dit recht doet geen afbreuk aan de wetmatigheid van de verwerking die is gebaseerd op de instemming voordat deze werd ingetrokken.)

Legitieme belangen voor direct-marketingdoeleinden

Onderhoud van dossiers en algemene administratie

Om onze administratie bij te houden en onze websites te beheren en te onderhouden, uw aanvragen te vervullen en voor andere interne activiteiten en administratieve doeleinden (hiertoe behoort bijvoorbeeld het oplossen van problemen, testen, ondersteuning van onze auditvereisten en het beantwoorden van eventuele vragen die u kunt stellen, met inbegrip van het door u stellen van vragen over uw rechten tot bescherming van uw persoonsgegevens).

Legitieme belangen bij het onderhouden van relevante websites, dossiers en administratie van diensten

 

Netwerk- en informatiebeveiliging

Om onze netwerk- en informatiebeveiliging te onderhouden, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang. Ook om relevante serverlocaties te onderhouden (wij kunnen bijvoorbeeld werken met derden om het juiste gebruik van cloudservices te ondersteunen).

Legitieme belangen voor zover van toepassing voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging

Bedrijfsacquisities en -afstotingen

Alle gegevens die voor zover nodig worden verwerkt in het kader van bedrijfsacquisities of -afstotingen.

 

Legitieme zakelijke belangen
Wettelijke verplichtingen

Beheer van wettelijke en regulatoire vereisten

Om wettelijke en regulatoire verzoeken en vereisten na te leven, te voldoen aan verzoeken in verband met wettelijke rechten of om onze eigen wettelijke rechten te verdedigen, of ter preventie/opsporing van criminaliteit (met inbegrip van om waar nodig de Douanediensten, wetshandhavingsinstanties zoals de politie, de Febiac of een andere overheidsinstelling of strafrechtelijk onderzoeksorgaan te ondersteunen, of ter bescherming van de nationale veiligheid).

Legitieme belangen bij de naleving van wet- en regelgeving, met inbegrip van reageren op verzoeken van regelgevende instanties

Wettelijke verplichtingen

Mededelingen over diensten

In het geval dat wij u een dringende veiligheids- of productterugroepactie melden.

Essentiële belangen

Wettelijke verplichtingen

4. MET WIE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 • Die derden die deze gegevens nodig hebben om deze te verwerken, zodat wij u kunnen voorzien van de producten, diensten waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld om financiering, krediet of verzekeringen te verstrekken of aan te bieden, om marketing- en reclameondersteuning te bieden, evenals geoptimaliseerde websitediensten.
 • Met ons netwerk van dealers, erkende reparateurs en waar relevant ons importeursnetwerk (samen ons "dealernetwerk"), om te kunnen voldoen aan verzoeken om artikelen, diensten, enzovoort, en voor evaluatie en opleiding, om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die u ontvangt wanneer u communiceert met ons dealernetwerk.
 • Bedrijven uit de Jaguar Land Rover Group in lijn met het gegevensgebruik dat in dit privacybeleid wordt uiteengezet.
 • Derden, in het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen.
 • Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke, regulatoire of reglementaire verplichting of verzoek, of om deze voorwaarden na te leven, of om werkelijke of vermoedelijke overtredingen te onderzoeken.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen bij onze service-aanbieders om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet.

Meer over het netwerk van onafhankelijke derden van JLR...
Wij werken met een aantal onafhankelijke derden om diensten te verlenen, zoals ons dealernetwerk, leveranciers van kredietproducten, en contractverhuurproducten. Persoonlijke gegevens kunnen door u rechtstreeks naar deze entiteiten worden verzonden (bijvoorbeeld als u contact met hen opneemt via telefoon of e-mail of via hun webpagina's), of wij kunnen waar nodig persoonsgegevens met hen uitwisselen om u te ondersteunen bij vragen of andere servicevereisten.
 

Wanneer u de websites in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om te zoeken op of contact te maken met ons dealernetwerk, een kredietverstrekker of een contractverhuurbedrijf, zijn dit (tenzij anders vermeld) onafhankelijke ondernemingen en geen bedrijven van de JLR Group. Elk contact dat u met hen aangaat (bijvoorbeeld om te bellen of een e-mailbericht te verzenden) en alle gegevens die u aan hen verstrekt bij gebruik van hun websites, worden beheerd door die bedrijven, niet door JLR. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een derde partij (zoals een dealer, importeur, kredietverstrekker, contractverhuurbedrijf of reparateur), raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze partijen.

Voor informatie over onafhankelijke derde partijen waarmee wij samenwerken:
Voor Jaguar:
 

 • Ons dealernetwerk is over het algemeen identificeerbaar via de websitefunctie 'locate a retailer' (een dealer zoeken). U kunt zoeken op naam, plaats of postcode. Een volledige lijst van alle dealers in België by clicking here.
 • In België wordt krediet verstrekt door FGAC, dat handelt als Jaguar Financial Services.

Voor Land Rover:

 • Ons dealernetwerk is over het algemeen identificeerbaar via de websitefunctie 'locate a retailer' (een dealer zoeken). U kunt zoeken op naam, plaats of postcode. Een volledige lijst van alle dealers in België vindt u by clicking here.
 • In België wordt krediet verstrekt door FGAC, dat handelt als Land Rover Financial Services.

Meer over leveranciers...
Wij gebruiken een aantal dienstverleners om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot onze systemen en gegevens om diensten te verlenen aan ons en ten behoeve van u, bijvoorbeeld betalingsverwerkers, informatietechnologie zoals hostingservice-aanbieders, ondersteuningsdiensten voor marketing en digitale reclame, klantenservices en relatieverwerking, service- en systeemspecialisten, ondersteuning van websiteanalyse, leveringen van de online winkel, levering en ondersteuning voor evenementen en ervaringen.
 

Meer over bedrijven van de JLR Group en hoe zij ondersteuning van de dienstverlening kunnen bieden...
Als lid van de Tata Group kunnen wij profiteren van de uitgebreide IT-infrastructuur en expertise die binnen onze bredere bedrijfsstructuur bestaat. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, alleen toegankelijk zijn voor leden van onze groep bedrijven voor zover dit nodig is voor service- en systeemonderhoud en -ondersteuning, gezamenlijke analyses, bedrijfscontinuïteit, IT en administratieve doeleinden. Bijvoorbeeld waar nodig voor ondersteuning van bepaalde website-aanvragen of om technische ondersteuning te bieden waardoor de websitefunctionaliteit behouden blijft.
 

Meer over openbare instellingen, wetshandhaving en regelgevende instanties...
Van tijd tot tijd kunnen de politie, andere wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties persoonlijke gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor de preventie of het opsporen van misdaden, of het aanhouden of vervolgen van overtreders.
 

5. INFORMATIE OVER INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN.

De websites van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk maken gebruik van servers die in de EU worden gehost. Wij kunnen echter ook persoonlijke gegevens van websites delen met leveranciers of bedrijven uit de groep buiten de EU, waar dit noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden. Wanneer dit gebeurt, passen wij veiligheidsmaatregelen toe die de gegevensbeveiliging versterken die voor die gegevensoverdrachten gelden. Dit omvat een beoordeling van de geschiktheid van het betrokken derde land, het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractvoorwaarden voor zover van toepassing, en beoordeling van de certificering in het kader van het Privacy Shield voor in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten, voor zover van toepassing.

Meer over de geschiktheidscontroles die JLR invoert voor internationale gegevensoverdrachten...

Wanneer JLR ervoor kiest persoonlijke gegevens te delen met een derde partij buiten de EU, worden de volgende factoren beoordeeld ter ondersteuning van een adequate overdracht van deze gegevens:

 • • Interne controles ter identificatie van het bestaan of het ontbreken van een geschiktheidsbesluit van de Europese Commissie.Wij hebben groepsbedrijven en gebruiken leveranciers die gevestigd zijn in landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, omdat ze in wezen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten hanteren. Een volledige lijst van deze landen op de datum van dit privacybeleid is: Andorra, Argentinië, Canada, Faeröer, Guernsey, Israël, Zwitserland, Jersey, Nieuw-Zeeland, Uruguay en het eiland Man. (De Europese Commissie heeft ook het Privacy Shield-programma tussen de EU en de Verenigde Staten als gelijkwaardig goedgekeurd - dit wordt hieronder beschreven). Deze lijst en informatie over de beschermingen die de Europese Commissie in overweging heeft genomen, is beschikbaar via this link.
 • • Gebruik van maatregelen als door de Europese Commissie goedgekeurde maatregelen, ter ondersteuning van adequate overdrachten van persoonsgegevens. Wij hebben ook groepsbedrijven en gebruiken leveranciers die gevestigd zijn in landen elders ter wereld. Om de naleving van de gegevensbescherming bij deze overdrachten te beheren, gebruiken wij door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensoverdrachtsmechanismen, zoals modelcontractclausules die door de Commissie zijn goedgekeurd. Ook beoordelen wij, waar van toepassing, of een leverancier kan aantonen Bindend Corporate Rules (bindende bedrijfsregels) te hanteren. (Bindend Corporate Rules is een door de AVG erkend gegevensbeschermingsmechanisme om adequate overdrachten van persoonsgegevens te garanderen). Wij kunnen werken met leveranciers die kunnen aantonen dat zij zijn gecertificeerd voor Privacy Shield.
 • Voor meer inzicht in de bescherming die vereist is in de door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules, is een sjabloon ervan is accessible from this location.
 • Om een volledige lijst van goedgekeurde Binding Corporate Rules in te zien, please click this link.
 • Een volledige lijst met Privacy Shield-deelnemers en hun certificeringsgegevens voor Privacy Shield is beschikbaar via this website link.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperioden op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperioden, relevante regelgeving en industrienormen.

7. UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN.

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van: het intrekken van toestemming die u hebt gegeven om geïnformeerd te worden en toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, om onnauwkeurige gegevens te corrigeren of aan te vullen, en in bepaalde omstandigheden te beperken, om te verzoeken om gegevens te wissen, om bezwaar te maken tegen verwerking of om uw persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen.

Wij proberen ervoor te zorgen dat wij de beste klantenservice bieden. Als u om een bepaalde reden contact met ons moet of wilt opnemen met betrekking tot uw gegevensbeschermingsrechten, verzoeken wij u te mailen naar crcbelux@jaguarlandrover.com en op de onderwerpregel te vermelden dat het bericht betrekking heeft op uw gegevensbeschermingsrechten.

Als u niet tevreden bent en een klacht met betrekking tot gegevensbescherming hebt, kunt u direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op dit e-mailadres: j.martens@dpoconsultancy.nl. Als u niet tevreden bent, hebt u ook het recht om uw klacht te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Meer informatie over deze gegevensbeschermingsrechten vindt u hieronder.

Meer over mijn gegevensbeschermingsrechten...

 • Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, ook voor elektronische marketingcommunicatie, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt daarvoor gewoon gebruikmaken van de gegeven opties voor afmelden. Deze opties vindt u bijvoorbeeld in de marketingberichten die wij via e-mail verzenden.
 • U kunt vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u in bezit hebben, bezwaar maken tegen de verwerking, vragen om correctie van fouten, de verwerking beperken of stoppen, of de gegevens verwijderen. Als u ons vraagt om gegevens te verwijderen of de verwerking te stoppen, zijn wij hiertoe niet altijd verplicht. Als dit het geval is, leggen wij uit waarom.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in een bruikbare elektronische indeling, om deze over te dragen aan derden (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Dit recht geldt alleen in bepaalde omstandigheden. Waar het niet van toepassing is, leggen wij uit waarom.

Meer over hoe ik contact kan opnemen met De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop JLR met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de CBPL:

 • Via de website: www.privacycommission.be
 • Telefonisch: 02 274 4800
 • of schriftelijk. Het adres is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

8. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloften over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

9. UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u daarvoor hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot gepersonaliseerde omgevingen op een website van JLR, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens bij overdracht via internet niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen, zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen om verlies, misbruik, wijziging, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of onbevoegde toegang te voorkomen.

Welke websites van JLR vallen onder dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de websites die hieronder worden vermeld. Dit zijn websites van JLR waarvoor Jaguar Land Rover Limited gegevensbeheerder is.

Jaguar Land Rover is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze websites:

https://www.jaguar.be/nl   https://www.landrover.be/nl
https://www.jaguar.com   https://www.landrover.com
https://jdxforms.jaguar.com   https://lrdxforms.landrover.com
https://www.jaguar.be/nl/build-yours/index.html   https://www.landrover.be/nl/build-your-own/index.html
https://financecalculator.jaguar.com   https://financecalculator.landrover.com
http://gear.jaguar.com/be/nl/   http://gear.landrover.com/be/nl/
http://used.jaguar.co.uk/   https://approved.landrover.be/
https://shop.jaguar.com   https://shop.landrover.com

In dit privacybeleid verwijzen wij naar deze websites als 'dewebsitepagina's van JLR in België’ of of onze websites’.

Ten behoeve van de transparantie dekt dit privacybeleid niet alle websites van JLR en wij raden u altijd aan om op de koppeling naar het privacybeleid te klikken van de website die u bezoekt, om de privacyinformatie te lezen die van toepassing is.

Houd er vooral rekening mee dat de volgende websites hun eigen aparte voorwaarden en privacybeleid hebben en momenteel niet onder dit privacybeleid vallen.

De websites van InControl:

https://incontrol.jaguar.com   https://incontrol.landrover.com

Dit zijn websites waarvoor Jaguar Land Rover Limited ook gegevensbeheerder is, maar zij vallen onder aparte en afwijkende websitevoorwaarden en privacybeleidslijnen.

De website van het British Motor Museum:

https://www.britishmotormuseum.co.uk/

De gegevensbeheerder voor deze website is niet Jaguar Land Rover, maar een afzonderlijke entiteit in de JLR Group. Deze site heeft een eigen en afwijkend privacybeleid.

Onafhankelijke bedrijven waarover wij geen controle hebben: als u van onze websites naar de site van een derde gaat, zoals een dealer, reparateur, importeur, aanbieder van krediet of van een contracthuurproduct, betreft dit onafhankelijke partijen die geen deel uitmaken van de JLR Group. Dit betekent dat JLR geen controle meer heeft over de gegevens die u in deze gevallen aan derden verstrekt (en in sommige gevallen de gegevens niet eens te zien krijgt).

 

Websites waarover wij geen controle hebben:

Let op: deze websites vallen niet onder dit privacybeleid, maar onder de voorwaarden van hun eigen privacybeleid.